اعلام نمرات کارآموزی پره ناتال نیمسال اول 94-93

نام دانشجو

نمره به عدد

نمره به حروف

ارزش واحد

1-نظری فرد

16

شانزده تمام

1

2-ابراهیمی

16/5

شانزده ونیم

1

3-روشنایی

16

شانزده تمام

1

4-امامی

15/5

پانزده ونیم

1

5-شایسته

15

پانزده تمام

1

6-انشکانی

16/5

شانزده ونیم

1

7-دهخوارقانی

17

هفده تمام

1

8-چهارارکان

16/5

شانزده ونیم

1

9-دهقان

16

شانزده تمام

1

10-رضاپور

16/5

شانزده ونیم

1

11-حیدری

15

پانزده تمام

1

12-بابازاده

15

پانزده تمام

1

13-رمضانیان

16/5

شانزده ونیم

1

14-معین ن‍‍زاد

13/5

سیزده ونیم

1

15-نوید

16/5

شانزده ونیم

1

16-قاسمی

17

هفده تمام

1

17-قوی

17

هفده تمام

1

18-ملیحه رنجبر

16

شانزده تمام

1

19-جوان 17 هفده تمام 1
20-قربانعلی مقدم 16 شانزده تمام 1
21-علی نیا 16/5 شانزده ونیم 1
22-رحمانی 16 شانزده تمام 1
23-سامقانی 17/5 هفده ونیم 1
 

 

نمرات کاراموزی پره ناتال عرصه – مرکزبهداشت شهید بهشتی قوچان – نیمسال اول 93-94

 

                                                                                                        مریم جاویدی


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط