اعلام نمرات کارآموزی بیماریهای زنان نیمسال اول 94-93

نام دانشجو

نمره به عدد

نمره به حروف

ارزش واحد

1-قربانعلی مقدم

17

هفده تمام

1

2-جوان

16/5

شانزده ونیم

1

3-علی نیا

17

هفده تمام

1

4-خضری

18

هجده تمام

1

5-رحمانی

16

شانزده تمام

1

6-امامی

16/5

شانزده ونیم

1

7-شایسته

16

شانزده تمام

1

8-دهخوارقانی

17/5

هفده ونیم

1

9-چهارارکان

16/5

شانزده ونیم

1

10-بران

15

پانزده تمام

1

11-روحی

15/5

پانزده ونیم

1

12-کاظمی

13

سیزده تمام

1

13-سبحانی

15/5

پانزده ونیم

1

14-فاطمه حسن زاده

16/5

شانزده ونیم

1

15-اکبری

16/5

شانزده ونیم

1

16-عامل

17

هفده تمام

1

17-عیدی

16

شانزده تمام

1

18-سامقانی

18

هجده تمام

1

19-معین نزاد

14

چهارده تمام

1

20-نوید

15/5

پانزده ونیم

1

21-قاسمی

16

شانزده تمام

1

22-قوی

16/5

شانزده ونیم

1

23-مقدم

16

شانزده تمام

1

24-سلطانی

15/5

پانزده ونیم

1

25-گلرخی

16/5

شانزده ونیم

1

26-فاطمه کاهانی

16/5

شانزده ونیم

1

27-فرزانه

15/5

پانزده ونیم

1

 

 

نمرات کاراموزی بیماریهای زنان(واحددوم)-درمانگاه زنان بیمارستان شهید هاشمی ن‍زادمشهد

                                                 نیمسال اول 93-94   

                                                                                                                   مریم جاویدی         


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط