اعلام نمرات کارآموزی بارداری زایمان (زایشگاه) نیمسال اول 94-93

نام دانشجو

نمره به عدد

نمره به حروف

ارزش واحد

1-ابراهیمی

16/5

شانزده ونیم

2

2-نظری فرد

15/5

پانزده تمام

2

3-روشنایی

16

شانزده تمام

2

4-انشکانی

16/5

شانزده ونیم

2

5-دهقان

16/5

شانزده ونیم

1

6-رضاپور

16

شانزده تمام

1

7-حیدری

15/5

پانزده ونیم

1

8-بابازاده

16

شانزده تمام

1

9-رمضانیان

16

شانزده تمام

1

10-قربانعلی مقدم

17

هفده تمام

1

11-جوان

17

هفده تمام

1

12-رحمانی

17/5

هفده ونیم

1

13-سامقانی

17/5

هفده ونیم

1

14-اکبری

16/5

شانزده ونیم

1

 

 

نمرات کاراموزی بارداری زایمان عرصه یک – زایشگاه شهدای قوچان – نیمسال اول 93-94

                                                                                                           مریم جاویدی


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط