اعلام نمرات کاراموزی بیماریهای زنان به ارزش یک واحد- ورودی مهر91 - نیمسال دوم 94-93

نمره به حروف

نمره به عدد

نام ونام خانوادگی

هفده تمام

17

1-الهام جهانی

هجده تمام

18

2-فاطمه اکبری

هفده ونیم

17/5

3-گلدی

ده تمام

10

4-گل بی بی حسینی

هجده تمام

18

5-رویا زمانی

هفده ونیم

17/5

6-فهیمه صاحب الزمانی

شانزده تمام

16

7-آزاده صادقی

هفده تمام

17

8-فاطمه غیاثی

شانزده تمام

16

9-فریده بخشی

پانزده ونیم

15/5

10-پروین حیدریان

پانزده تمام

15

11-شادی ضیائی

شانزده تمام

16

12-فاطمه الیاسی

پانزده تمام

15

13-فاطمه درودی

شانزده تمام

16

14-فاطمه صفری

چهارده ونیم

14/5

15-بهناز فتاحی

چهارده ونیم

14/5

16-پرستو گلستانی

پانزده نمام

15

17-محدثه ناصری

چهارده ونیم

14/5

18-آزیتا محمدشاهی

شانزده تمام

16

19-وجیهه ناظمی نژاد

هفده تمام

17

20- الهام دهقان

هفده ونیم

17/5

21-هانیه شیخ الاسلامی

 

درمانگاه زنان تآمین اجتماعی قوچان – نیمسال دوم 94- 93

مریم جاویدی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط