اعلام نمرات کاراموزی نوزادان - ورودی مهر92 - نیمسال دوم 94-93

نام ونام خانوادگی نمره به عدد نمره به حروف
1- آزادفکر 17/5 هفده ونیم
2- جفرشته 17 هفده تمام
3-سلیمانی 17/5 هفده ونیم
4- صفایی 17 هفده تمام

                                                                   بخش مادر ونوزاد هاشمی نژاد - نیمسال دوم 94-93

                                                                                                          مریم جاویدی           


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط