اعلام نمرات کاراموزی اصول وفن پرستاری ومامایی - تابستان 94

نمره به حروف

نمره به عدد

نام ونام خانوادگی

پانزده ونیم

15/5

1-پریسا لطفی

پانزده تمام

15

2-فاطمه هاشمی زاده

شانزده تمام

16

3-نجمه کلانتر

پانزده تمام

15

4-افسانه جباری

شانزده تمام

16

6-زینب پاکدل

پانزده تمام

15

7-سعیده موسوی

چهارده ونیم

14/5

                                8-بهنازاسماعیل زاده

پانزده تمام

15

9-اسماء عبدللهیان

پانزده تمام

15

10-زهرادانشور

پانزده ونیم

15/5

11-ناعمه هلی

شانزده تمام

16

12-مینا کیکانلو

شانزده تمام

16

13-شیدا لعل اول

پانزده تمام

15

14-نادیااختری

شانزده تمام

16

15-زهره عطایی

شانزده ونیم

16/5

16-آتنا افتخاری پور

شانزده تمام

16

17-مهسا قزاق

پانزده نمام

15

                                  18-مهلا قاسم زاده

هفده ونیم

17/5

19-مهدیه عباسی

شانزده تمام

16

20-عاطفه معلومات

هفده تمام

17

21-فهیمه خانی

شانزده تمام

16

22-فاطمه مبشر

هفده تمام

17

23-زهراظریفی

پانزده ونیم

15/5

24-پریساصالحی

 

 

کاراموزی اصول وفن مامایی تابستان 94

بخش جراحی زنان بیمارستان 17 شهریور

مریم جاویدی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط