اعلام نمرات کاراموزی بارداری زایمان 3 - تابستان 94

ارزش واحد

نمره به حروف

نمره به عدد

نام دانشجو

1

چهارده تمام

14

1-حمیدی

1

شانزده تمام

16

2-فاطمه جهان

1

پانزده ونیم

15/5

3-شمالی

1

شانزده تمام

16

4-الیاسی

1

پانزده ونیم

15/5

5-هومن

1

چهارده تمام

14

6-حقایقی پور

1

شانزده تمام

16

7-سجادی امین

1

چهارده تمام

14

8-شجاع

1

شانزده تمام

16

9-عابدینی

1

شانزده تمام

16

10-سراوانی

1

چهارده ونیم

14/5

11-فاطمی

1

شانزده ونیم

16/5

12-کنویسی

1

پانزده ونیم

15/5

13-عزیزی پور

1

هفده تمام

17

14-جهانی راد

1

شانزده تمام

16

15-گلدی

1

هفده تمام

17

16-اکبرنیا

 

نمرات کاراموزی بارداری وزایمان 3 –تابستان 94

زایشگاه امام هادی (ع)

مریم جاویدی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط