اعلام نمرات کاراموزی بیماریهای زنان به ارزش یک واحد- تابستان 94

ارزش واحد

نمره به حروف

نمره به عدد

نام دانشجو

1

شانزده تمام

16

1-سراوانی

1

پانزده تمام

15

2-خداداد

1

شانزده ونیم

16/5

3-موسوی

1

هفده ونیم

17/5

4-اکبرنیا

 کاراموزی بیماریهای زنان- تابستان94

درمانگاه زنان 17شهریور

مریم جاویدی


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط